Make your own free website on Tripod.com

LATIHAN 5

Isi tempat kosong yang berikut dengan kata yang sesuai.

1.Ani berlakon sebagai __________ Azmi dalam filem itu.
A.kasihan
B.mengasihani
C.kekasih
D.pengasih
2.Jangan terlalu menurut __________ hati.
A.kehendak
B.berhendak
C.menghendaki
D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilih jawapan yang paling sesuai.

1._______Menteri Pendidikan disambut dengan meriah.
(a)kedaulatan
(b)kedatangan
(c)kemarian
(d)kehonmatan
2.Penduduk Malaysia diberi ______bersuara.
(a)kebebasan
(b)kebaikan
(c)keinginan
(d)kebolehan
3.pemuda itu ______akan dadah.
(a)ketagih
(b)keinginan
(c)kesemua
(d)kebolehan
4.______pengganas komunis dibenci oleh penduduk Malaysia.
(a)kebaikan
(b)kehandalan
(c)kesukaran
(d)kekejaman