Make your own free website on Tripod.com

lat4.gif (7685 bytes)

Isilah tempat kosong di bawah ini dengan kata di dalam petak.

1. Haris dan Harison _________ ke Seremban.
2. Sejak tadi adik _________ saja.
3. Bulan _________ pada waktu malam.
4. Gadis manis itu _________ kebaya.
5. Neneknya sudah tidak _________ lagi.
6. Ramesh selalu _________ sejak kematian adik.
7. Bendera Malaysia _________ biru, kuning, dan putih.
8. Kasut ayah cantik dan _________ .
9. Murid-murid itu _________ kaki ke sekolah.
10. Askar-askar itu _________ dengan sungguh-sungguh untuk

      mempertahankan negara.

berbaju bercahaya berduka bergigi berjalan
berjuang berkereta berkilat bermuram berwarna

  abjb.gif (6135 bytes)