Make your own free website on Tripod.com

            Latihan 5 (Bahasa Kiasan)   cat_winks.gif (5773 bytes)

 

Pilih pasangan Bahasa Kiasan yang betul di bawah .

1. A. besar seperti bola                                  C. bodoh seperti arnab

    B. bebas seperti burung                              D. malas seperti jin

2. A. nipis seperti plastik                                C. gelap seperti matahari  

    B. berani seperti tikus                                 D. ganas seperti singa

3. A.wangi seperti daun                                  C. pahit seperti bunga

    B. tajam seperti jarum                                 D. gemuk seperti badak

4. A. lari seperti kuda                                     C. licin seperti sabun

    B. tetrang seperti bulan                               D. jinak seperti keldai

5. A. hitam seperti tahi                                    C. miskin seperti budak

    B. keras seperti besi                                    D. cepat seperti air

     cat_and_mouse_bar.gif (6872 bytes)

Pilih Bahasa Kiasan yang tidak sesuai .

6. A. kaku seperti hantu                                   C. betul seperti bendul

    B. diam seperti tunggul                                D. luas seperti lautan

7. A. busuk seperti bangkai                             C. sabar seperti nabi

    B. sejuk seperti ais                                      D. pahit seperti cuka

8. A. putih seperti kapas                                 C. kuning seperti kunyit

    B. masin seperti garam                               D. pedas seperti hempedu

9. A. tumpul seperti pisau                               C. tua seperti lengkuas

    B. terang seperti siang                                D. bisa seperti ular

10.A. takut seperti tikus                                 C. jahat seperti syaitan

     B. hitam seperti api                                  D. merdu seperti buah perindu

 

 

 

              bar92.gif (5741 bytes)

 jwpths.gif (2620 bytes)   dolphin2.gif (3519 bytes)dolphin2.gif (3519 bytes)   backths.gif (2810 bytes)