Make your own free website on Tripod.com

Latihan Tatabahasa 5

1. Saya sendiri telah ________ bagaimana kedua-dua orang kanak-kanak itu terjatuh ke dalam parit.

A. disaksikan                         C. saksikan

B.kesaksian                           D. menyaksikan

2.Minggu kebersihan akan _________ di peringkat sekolah rendah pada minggu hadapan.

A. dilancarkan                      C.pelancaran

B. melancarkan                     D.lancarkan

3.Bayi itu menangis apabila doktor memberi _________ pada pahanya.

A.menyuntikkan                   C.suntikan

B.disuntikan                         D. suntikan

4.Tiba-tiba __________ lembaga hitam di hadapan kami.

A.tampil                               C. muncul

B.timbul                               D. terbit

5. Janganbermain di tepi sungai itu kerana arusnya sangat __________.

A.pantas                             C.rancak

B.deras                                D.lancar

6.Tong Peng _________ ibu menjahitkan bajunya yang koyak itu.

A.menyeru                           C. mengarah

B. memohon                         D. meminta

7.Puan Voon membeli sepuluh __________ jagung rebus di pasar malam.

A. tongkol                            C.tangkai

B.ketul                               .    D. biji

8.________ kedai di hujung jalan itu telah hangus dijilat api pada petang semalam .

A.sekumpulan                     C. sederet

B.sebiji                               D. sebarisan

9.Buah cempedak yang diku[pas ibu itu mengandungi sepuluh __________ sahaja.

A.biji                                 C.buah

B. ketul                              D.ulas

10". _________ kah yang turut menyertai lawatan itu?" tanya Chee Hock.

A. berapa                            C. apa

B. siapa                               D. bagaimana

11." _______ kah memukul budak itu ?" tanya pengawal kepada Ah Kit.

A. siapa                               C. bila

B.apa                                   D. mengapa

12.________ senja menjelang , burung-burung pun terbang pulang ke sarangnya.

A. manakala                          C. namun

B.walaupun                            D. jikalau

13. Emak menasihati kami _________ belajar bersungguh-sungguh.

A.sambil                                  C. lalu

B.agar                                     D. seraya

14.________ hari sudah malam, ayah Chen Hong masih belum pulang lagi.

A. kecuali                                 C. meskipun

B.semenjak                              D. melainkan

15.Sawah padi di kawasan itu menjadi __________ kerana musim kemarau.

A. huru -hara                           C. lintang -pukang

B.bengkang-bengkok               D.kering -kontang

16.Budak kecil itu ________ ke arah ayahnya yang baru pulang dari pejabat.

A. bersiul-siul                            C.berlari-lari

B.berbual-bual                          D. berjalan-jalan

17." Kamu harus fikir __________ sebelum membuat sebarang keputusan." kata ayah kepada abang .

A. masak-masak                       C. elok-elok

B.bulat-bulat                             D. hati-hati

18.Pengemis yang  _______ itu selalu tidur di perhentian bas.

A.compang -camping               C. calar -balar

B.porak-peranda                     D.cantik-cantik

19.Encik Chin yang kaya -raya itu _______ kerana tidak suka menderma untuk kebajikan.

A. tangkai-jering                      C.kuku -besi

B.buta -hati                             D. berat-tangan

20.Dia bercadang hendak menanampokok buah-buahan di atas tanah _________ itu.

A, atas angin                         C.jalan buntu

B.ringan tulang                      D. sekangkang kera                                                          

homeksx.gif (2262 bytes)      jpksx.gif (3240 bytes)