Make your own free website on Tripod.com

ksjb.gif (6623 bytes)

Tandakan (B) pada ayat betul dan ( S ) pada ayat yang tidak betul .

1. Anjing itu sangat garang. ( B   )
2. Saya amat berlari dari sini ke kedai itu. (  S   )
3. Di antara kami, dialah yang paling tinggi. ( B   )
4. Anis amat menjerit apabila mendengar berita itu. ( S   )
5. Murid baru itu amat pandai melukis. (   B )
6. Bajunya lebih merah daripada baju saya. (  B  )
7. Pisau itu perlu diasah kerana tumpul. (   B )
8. Wajah Rozita masam apabila disindir oleh kakaknya. (   B )
9. Umurnya baru dua belas tahun tetapi dia amat besar daripada ibunya. (   S  )
10. Buah rambutan di sekeliling rumahnya benar manis. (  S  )