Make your own free website on Tripod.com

   

LATIHAN 3  (JAWAPAN)

Isi tempat-tempat kosong dengan perkataan yang diberi.

1.Saya kehuausan  selepas berlari.
2.Kamu tentu akan mencapai kejayaan yang cemerlang jika rajin berusaha.
3.Ujian itu diadakan untuk menguji kebolehan murid-murid.
4.Peperanganlah yang menyebabkan rakyat  negara itu hidup dalam kemiskinan .
5.Dia yang melakukan kesilapan,saya pula yang disalahkan.
6.Pejabat pos merupakan salah satu kemudahan awam yang penting