Make your own free website on Tripod.com

kd-lat3.gif (8083 bytes)

1.Encik Poh membeli buah rambutan itu ________ anak-anaknya di rumah.
A.akan
B.untuk
C.hingga

2.Siew Lan baru sahaja menerima hadiah__________ guru besar.
A.dari
B.pada
C.daripada

3.Jiran baru kami berasal_________ Kedah.
A.dari
B.kepada
C.pada

4.Budak-budak itu duduk __________ bawan popok sambil berbual-bual.
A.ke
B.di
C.akan

5.Lagu itu ditujukan __________ ibunya di kampuang.
A.pada
B.dari
C.kepada

6.Arif mengetuk paku itu __________ tukul.
A.dengan
B.oleh
C.hingga

7.Para pelajar haruslah hormat_________ guru-guru mereka.
A.bagi
B.akan
C.seperti

8.Hazri akan terus berusaha ___________ cita-citanya tercapai.
A.di
B.bagi
C.hingga

9.Perasmian pesta itu akan dijalankan ___________ mintggu hadapan.
A.di
B.pada
C.dengan

10.Suara wanita itu merdu ____________ buluh perindu.
A.bagi
B.akan
C.seperti

JAWAPAN