Make your own free website on Tripod.com

kd-lat4.gif (25520 bytes)

1.Kekosongan jawatan itu hanya terbuka ________ mereka yang berkelayakan sahaja.
(kepada, ke, dengan, pada)

2.Para pelajar haruslah hormat _________guru-guru mereka.
(bagi, dengan, akan, serpeti)

3.Kami tidak pernah bertegur sapa _________ mereka berpindah ke sina.
(dari, akan, sejak, daripada)

4.Hazri akan terus berusaha __________ cita-citanya tercapai.
(untuk, kepada, bagi, hingga)

5.Perasminan pesta itu akan dijalankan __________ minggu hadapan.
(di, pada, dengan, akan)

6.Suara wanita itu merdu __________ buluh perindu.
(bagi, akan, serpeti, tentang)

7.Dia bertugas untuk mempertahankan negara __________ akhir hayatnya.
(sejak, sampai, serpeti, kepada)

8.Anggota tentera negara kita berjuang __________ mempertahankan negara.
(sejak, untuk, dengan, kepada)

9.Ahli-ahli persatuan itusedang berbincang __________ aktiviti tang akan dijalankan pada minggu akan datang.
(tentang, terhadap, dengan, sertepi)

10.Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa memberikan nasihat kepada orang yang tidak mahu mendengarnya samalah ___________ memcurahkan air ke duan keladi.
(tentang, akan, sertepi, bagi)

JAWAPAN