Make your own free website on Tripod.com

kd-lat5.gif (21432 bytes)

di ke dengan seperti daripada
oleh tentang hingga pada sebagai
sejak selama untuk dari akan

1.Kami datang __________ Indonesia.

2.Mereka tiba __________pukul tiga petang.

3.Cincin ini dibuat __________ emas.

4.Ali bermain catur __________ Osman.

5.Dia sangat sayang ___________ kucingnya.

6.Pelajar-pelajar berhimpun ___________ padang.

7.Hujan lebat turun _____________ pagi tadi.

8.Kuih ini dibuat _____________ kakak.

9.Mereka ke pulau Kapas __________ tiga hari.

10.Dia akan __________ Pulau  Pinang minggu depan.

JAWAPAN