Make your own free website on Tripod.com

kd2lat1.gif (6136 bytes)

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong di bawah.

1.Budak-budak itu bermain badminton_______halaman rumah Abu.
   A. dari
   B. di
   C. ke
   D. daripada

2.Rumah yang besar itu dibuat_______kayu.
   A. dari
   B. daripada
   C. kepada
   D. pada

3.Saya telah menunggunya sejak_______pukul 3.00 petang tadi hingga sekarang.
   A. kepada
   B. pada
   C. dari
   D. di

4.Ah Chee mengirim kad ucapan itu_______kawannya yang berada di luar negeri.
   A. ke
   B. di
   C. untuk
   D. kepada

5.Semua rakyat harus bekerja bersungguh-sungguh_______kepentingan bangsa dan negara.
   A. daripada
   B. kepada
   C. demi
   D. dari

6.Emak menasihat adik supaya belajar dengan bersungguh-sungguh_______berjaya di dalam      
   peperiksaan yang akan datang.
   A. dari
   B. kepada
   C. sehingga
   D. pada

7.Majlis hari jadi maniam berlangsung_______larut malam.
   A. serta
   B. pada
   C. demi
   D. hingga

8.Ahli politik itu memberikan ucapannya _______suara yang lantang.
   A. dengan
   B. serta
   C. untuk
   D. di

9.Pengembara itu menyeberangi sungai itu_______sampah.
   A. oleh
   B.  ke
   C. dengan
   D. di

10."tolong serahkan bungkusan ini_______Pak Ali."Kata Ahmad kepada adiknya.
   A. pada
   B. kepada
   C. serta
   D. dan

kd2jb.gif (5199 bytes)