Make your own free website on Tripod.com

kd2lat3.gif (6334 bytes)

Isikan tempat kosong dengan kata depan yang paling sesuai.

1.Pencuri-pencuri itu menanam barang yang mereka curi_______bawah pokok durian.
(  ke   ,   di   ,    dari   ,    dengan  )

2.Teong Kim melemparkan beg itu_______saya.
(  daripada   ,   untuk   ,   kepada   ,    pada  )

3._______waktu kejadian itu berlaku,saya masih kecil.
(  Bagi    ,   Kepada   ,   Pada   ,    Daripada  )

4.Saya menaiki keretapi_______Kuala Lumpur ke Pulau Pinang.
(  dengan   ,   pada   ,   di   ,    dari  )

5.Saya meminjam basikal itu_______Razak.
(  dengan   ,   pada    ,   daripada    ,   bagi  )

6.Emak membelikan baju itu_______saya.
(  daripada   ,   pada   ,   dengan   ,    untuk  )

7.Kami sekeluarga hendak pergi_______Tokyo bulan depan.
(  ke   ,   di   ,   kepada   ,    pada  )

8.Orang tua itu tiba-tiba pengsan_______hadapan anak-anaknya.
(  bagi   ,   dengan   ,   di   ,    pada  )

9.Adik saya terjatuh sewaktu keluar_______bilik air.
(  untuk   ,   pada   ,   dari   ,    ke  )

10.Dia membelanjakan wang hadiah itu_______membeli buku-buku sekolah.
(  kepada   ,   bagi   ,   dari   ,    pada  )

kd2jb.gif (5199 bytes)