Make your own free website on Tripod.com

jawapan.gif (6631 bytes)

Isikan tempat kosong dengan kata depan yang paling sesuai.

1.Pencuri-pencuri itu menanam barang yang mereka curi di bawah pokok durian.
(  ke    ,   di    ,   dari   ,   dengan  )

2.Teong Kim melemparkan beg itu kepada saya.
(  daripada   ,   untuk      ,   kepada   ,    pada  )

3.Bagi waktu kejadian itu berlaku,saya masih kecil.
Bagi   ,    Kepada   ,   Pada   ,   Daripada   )

4.Saya menaiki keretapi dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang.
(  dengan   ,   pada   ,   di     ,   dari )

5.Saya meminjam basikal itu daripada Razak.
(  dengan   ,   pada    ,   daripada   ,    bagi  )

6.Emak membelikan baju itu untuk saya.
(  daripada   ,   pada   ,   dengan     ,   untuk )

7.Kami sekeluarga hendak pergi ke Tokyo bulan depan.
ke   ,    di   ,   kepada   ,   pada )

8.Orang tua itu tiba-tiba pengsan di hadapan anak-anaknya.
(  bagi   ,   dengan    ,   di   ,   pada )

9.Adik saya terjatuh sewaktu keluar pada bilik air.
(  untuk    ,   pada    ,   dari,ke  )

10.Dia membelanjakan wang hadiah itu bagi membeli buku-buku sekolah.
(  kepada    ,   bagi    ,   dari   ,   pada  )