Make your own free website on Tripod.com

kd2lat4.gif (5979 bytes)

Isikan tempat kosong dengan kata depan yang paling sesuai.

1.Jangan belaku kasar_______ibu bapa kamu.
  A. kepada
  B. dengan
  C. pada
  D. dari

2.Murid-murid dinasihati supaya menjauhkan diri_______darah.
  A. daripada
  B. dari
  C. pada
  D. dengan

3.Mereka telah membelanjakan wang sejumlah seribu ringgit_______perayaan itu.
  A. dengan
  B. ke
  C. untuk
  D. kepada

4.Dia duduk di atas meja itu dengan kakinya terjuntai_______bawah.
  A. di
  B. pada
  C. kepada
  D. ke

5._______sini,air kolam itu kelihatan jernih.
  A. Daripada
  B. Pada
  C. Dari
  D. Dengan

6.Buku cerita itu dibeli_______adiknya.
  A. pada
  B. daripada
  C. bagi
  D. untuk

7.Neneknya telah lama menetap_______Kelantan.
  A. di
  B. ke
  C. dari
  D. pada

8.Kita mestilah menjauhkan diri_______sifat malas.
  A. dari
  B. daripada
  C. dengan
  D. untuk

9.Kemakmuran sesebuah negara bergantung_______rakyatnya yang bersatu padu.
  A. dengan
  B. bagi
  C. kepada
  D. di

10.Rombongan kami singgah di Ipoh dalam perjalanan_______ Ketah.
    A. di
    B. dari
    C. kepada
    D. ke

kd2jb.gif (5199 bytes)