Make your own free website on Tripod.com

jawapan.gif (6631 bytes)

Isikan tempat kosong dengan kata depan yang paling sesuai.

1.Jangan belaku kasar kepada ibu bapa kamu.
  A. kepada
  B. dengan
  C. pada
  D. dari

2.Murid-murid dinasihati supaya menjauhkan diri daripada darah.
  A. daripada
  B. dari
  C. pada
  D. dengan

3.Mereka telah membelanjakan wang sejumlah seribu ringgit kepada perayaan itu.
  A. dengan
  B. ke
  C. untuk
  D. kepada

4.Dia duduk di atas meja itu dengan kakinya terjuntai ke bawah.
  A. di
  B. pada
  C. kepada
  D. ke

5.Dari sini,air kolam itu kelihatan jernih.
  A. Daripada
  B. Pada
  C. Dari
  D. Dengan

6.Buku cerita itu dibeli untuk adiknya.
  A. pada
  B. daripada
  C. bagi
  D. untuk

7.Neneknya telah lama menetap di Kelantan.
  A. di
  B. ke
  C. dari
  D. pada

8.Kita mestilah menjauhkan diri daripada sifat malas.
  A. dari
  B. daripada
  C. dengan
  D. untuk

9.Kemakmuran sesebuah negara bergantung kepada rakyatnya yang bersatu padu.
  A. dengan
  B. bagi
  C. kepada
  D. di

10.Rombongan kami singgah di Ipoh dalam perjalanan ke Ketah.
    A. di
    B. dari
    C. kepada
    D. ke