Make your own free website on Tripod.com

kd2lat5.gif (6086 bytes)

Isikan tempat kosong dengan kata depan yang paling sesuai.

1.Mereka berada di laut_______pagi hinggalah ke petang.
  A. daripada
  B. dari
  C. kepada
  D. pada

2.Kakak menghiris bawang_______sebilah pisau.
  A. untuk
  B. daripada
  C. dengan
  D. pada

3.Perjalanan bas dari Ipoh ke Pulau Pinang telah tergendala_______ banjir.
  A. bagi
  B. pada
  C. kepada
  D. kerana

4.Pencuri itu turun_______bas lalu merampas beg tangan Mahani.
  A. daripada
  B. untuk
  C. dari
  D. pada

5.Dia sentiasa berusaha_______mencapai cita-citanya.
  A. untuk
  B. dengan
  C. pada
  D. ke

6.Saya pernah_______sana pada suatu ketika dahulu.
  A. di
  B. pada
  C. dari
  D. ke

7.Beg Kim Seng yang tertinggal itu ada_______Albert.
  A. bagi
  B. untuk
  C. pada
  D. dengan

8.Guru besar menyampaikan hadiah itu_______pemenang.
  A. dari
  B. daripada
  C. kepada
  D. pada

9.Arnab itu berlari dengan tangkas_______dalam lubang.
  A. ke
  B. di
  C. dengan
  D. kepada

10.Polis menangkap pencuri itu sebaik sahaja dia keluar_______rumah itu.
   A. daripada
   B. untuk
   C. dari
   D. pada 

kd2jb.gif (5199 bytes)