Make your own free website on Tripod.com

aplat1.gif (6533 bytes)

Isilah tempat-tempat kosong di bawah ini dengan kata yang sesuai.

1.Tempat menteri bertugas disebut_______.
2.Dia meminati bidang______.
3.Lagu ______kita ialah "Negaraku".
4.Ismail murid yang jujur.______nya patut dijadikan contoh.
5.______nya pada waktu lapang ialah membaca.
6.Pihak polis memuji______pelajar itu.
7.kucing______saya dilanggar kereta semalam.
8.Bangunan KOMTAR menjadi ______penduduk.
9.Salah seorang sultan pada zaman______Melaka ialah Sultan Muzaffar Shah.
10.______orang-orang kampung itu tidak dapat kami lupakan.  

kebaikan  kebanggaan kebangsaan  keberanian  kegemaran   kehakiman  kejujuran  kementerian  kesayangan  kesultanan

aplatjb.gif (4625 bytes)