Make your own free website on Tripod.com

aplat3.gif (12595 bytes)

Isi tempat-tempat kosong dengan perkataan yang diberi.

1.Saya __________selepas berlari.
2.Kamu tentu akan mencapai __________yang cemerlang jika rajin berusaha.
3.Ujian itu diadakan untuk menguji __________murid-murid.
4.Peperanganlah yang menyebabkan rakyat  negara itu hidup dalam__________.
5.Dia yang melakukan__________,saya pula yang disalahkan.
6.Pejabat pos merupakan salah satu __________awam yang penting

kemiskinan

kejayaan

kebolehan

kesilapan

kehausan

kemudahan

aplatjb.gif (4625 bytes)