Make your own free website on Tripod.com

KATA GANDA

LATIHAN 1

Pilih jawapan yang tepat sekali.

1.Di bandar itu terdapat kira-kira dua puluh tujuh ribu orang penduduk.      

A.benar-benar

B.entah-entah

C.kira-kira

D.kalau-kalau

2.Mereka ke pantai morid untuk bersiar-siar.

A.berduka-duka

B.bersiar-siar  

C.bercita-cita 

D.bertalu-talu

3.Lima orang  adik-beradik itu berkasih-kasihan. Mereka tidak pernah berkelahi. 

A.berkasih-kasihan

B.bertangis-tangisan

C.bertikam-tikaman

D.berjauh-jauhan

4.Sampan itu hanyut terapung-apung.

A.terapung-apung

B.berbelit-belit

C.terhincut-hincut

D.terburu-buru

5.Semua orang menyediakan lampu suluh sebelum memasuki gua yang semak-samun.

A.dekak-dekak

B.hitam-hitam

C.semak-samun

D.gelap-gelita

6.Budak yang beradab itu jarang-jarang dimarahi oleh ibu bapanya.

A.sekuat-kuat

B.pura-pura

C.jarang-jarang

D.bukan-bukan

7.Mereka membersihkan kawasan itu secara bergotong-royong.

A.tubuh-menubuh

B.cerai-berai

C.bergotong-royong

D.tersipu-sipu

8.Jentik-jentik ialah anak nyamuk.

A.Kura-kura

B.Patung-patung

C.Rama-rama

D.Jentik-jentik

9.Pemuda itu sedang asyik membilang-bilang duitnya yang banyak itu.

A.membelah-belah

B.membilang-bilang

C.mengusap-usap

D.mengukur-ukur

10.Mangga yang belum masak itu masam-masam belaka.

A.masin-masin

B.cetek-cetek

C.tawar-tawar

D. masam-masam

SUNSET.gif (17211 bytes)

            backtks.gif (4481 bytes)