Make your own free website on Tripod.com

Latihan  1 

Kata Ganti Nama

Isikan tempat kosong dalam ayat -ayat di bawah dengan perkataan yang paling sesuai .

1) Kempen Kebersihan ___________diadakan selama  seminggu ?

     A .  sini                              C . itu   

     Bbegini                           D .begitu

2) Kata -kata yang ___________boleh merenggangkan hubungan kita ?

      A . demikian                     C . sana

      B . situ                              D . sini

3) ChongBeng tinggal di _________ sejak ibunya meninggal dunia ?

     A . situ                              C . itu

     B . begitu                          D . begini

4) Saya sampai di bandar __________ pada pukul tiga petang ?

     A . begini                          C . sini

     B . sana                            D . ini

5) Ayah ke __________ kerana menjalankan tugas ?

     A . sana                            C . demikian

     B . begini                          D . ini

6)  Di ___________ kah letaknya Pulau Tioman ?

    A . bila                             C . siapa

     B . apa                             D . mana

7) Pelajar kelas itu tertanya -tanya __________ Cikgu Lau tidak datang?

    A . bagaimana                    C. mengapa

    B. bila                                D. berapa

8) __________kah harga rumah yang kamu beli itu?

    A. Berapa                             C. Mana

    B. Bila                                   D. Mengapa

9) Rashid tahu ___________ peperikasaan itu akan diadakan.

    A.bila                                     B. siapa

    C. apa                                    D. mana

10) __________kah yang Bee Ling nampak di dalam bilik itu?

    A. Mana                                 C. Berapa

    B. Bagaimana                          D.Apa

    backasq.gif (3431 bytes)

 

 

 

 

 

-