Make your own free website on Tripod.com

    Latihan  2

   Isikan tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan pperkataan yang sesuai .

Bagaimana   Bila     Siapa    Mengapa

             Berapa             Mana

  1) Cikgu Bala hendak tahu ____________ kamu berdua bergaduh .

  2) __________ kah ayah kamu hendak ke Pulau  Pinang ?

3) Kok Leong ingin tahu _________harga sehelai seluar itu .

4) Saya terlupa di _________ Saya menyimpan buku itu .

5) ________kah Puan Wong membuat kuih ini ?

6)________ kah yang mengambil buah-buahan di dalam bakul itu ?

 

SOALAN  7  hingga  10                        

Isikan tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan perkataan yang sesuai .

7) ___________ kah ( Siapa , Apa ) yang pergi ke sana dengan kamu ?

8) Saya tidak tinggal di ___________ ( bila , mana ) rumah Hwee Lan .

9) ___________ kah ( Siapa , Bila ) kamu berdua hendak pulang ke kampung ?

10) Leela tidak tahu _________ ( Apa , Siapa ) yang memanggilnya .

 

                        backasq.gif (3431 bytes)                          jawapanasq.gif (10930 bytes)

                                                    

                             exercisecat.gif (5874 bytes)