Make your own free website on Tripod.com

    Latihan  2

   Isikan tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan pperkataan yang sesuai .

Bagaimana   Bila     Siapa    Mengapa

             Berapa             Mana

  1) Cikgu Bala hendak tahu _mengapa_kamu berdua bergaduh ?

  2)       Bila        kah ayah kamu hendak ke Pulau  Pinang ?

3) Kok Leong ingin tahu   berapa    harga sehelai seluar itu .

4) Saya terlupa di    mana     Saya menyimpan buku itu .

5)    Bagaimana   kah Puan Wong membuat kuih ini ?

6)   Siapa   kah yang mengambil buah-buahan di dalam bakul itu ?

 

SOALAN  7  hingga  10                        

Isikan tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan perkataan yang sesuai .

7)     Siapa     kah ( Siapa , Apa ) yang pergi ke sana dengan kamu ?

8) Saya tidak tinggal di     mana     ( bila , mana ) rumah Hwee Lan .

9)   Bila    kah ( Siapa , Bila ) kamu berdua hendak pulang ke kampung ?

10) Leela tidak tahu    siapa     ( Apa , Siapa ) yang memanggilnya .

backasq.gif (3431 bytes)