Make your own free website on Tripod.com

กก

Latihan  3   

Kata Ganti Nama

Isikan tempat -tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai .

             nya                 kamu                 beta

            aku                  kami                mereka

1) ''___________ hendak berjumpa dengan laksamana sekarang juga ,'' titah Sultan Alauddin Shah .

2) ''___________ akan bermalam di rumah Simi '' kata Zarina dan Leela.

3) Aduh ,sakitnya tangan dan kaki __________ !

4) '' Di manakah __________ menyimpan buku cerita itu ? '' tanya Kim Lan kepada Kam Wah

5) Liong Sik membasuh kedua -dua belah tangan _________ sebelum makan nasi .

6) _____________ berempat tinggal di Taman Seri  Perdana .

กก

SOALAN  7 hingga 10

Pilih perkataan yang sesuai . Kemudian , tuliskan ayat itu .

7) ( Mereka , Encik ) , berapakah harga buku ini ?

    ________________________________________________

8) ( Nya , Kita ) mesti menjaga kebersihan di sekeliling rumah kita .

________________________________________________

9) '' Ampunkan  ( hamba , patik ) '' sembah pengawal itu kepada raja .

    ________________________________________________

10) Pada setiap hari , Puan Lee menghantar anak ( ia , nya ) ke sekolah .

     _________________________________________________

กก

                     backasq.gif (3431 bytes)         jawapanasq.gif (10930 bytes)

กก

                               KEROKERO.gif (4577 bytes)                             KEROKERO.gif (4577 bytes)