Make your own free website on Tripod.com

Latihan  3   

Kata Ganti Nama

Isikan tempat -tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai .

             nya                 kamu                 beta

            aku                  kami                mereka

1) ''  Beta   hendak berjumpa dengan laksamana sekarang juga ,'' titah Sultan Alauddin Shah .

2) ''    Kami   akan bermalam di rumah Simi '' kata Zarina dan Leela.

3) Aduh ,sakitnya tangan dan kaki    aku    !

4) '' Di manakah    kamu     menyimpan buku cerita itu ? '' tanya Kim Lan kepada Kam Wah

5) Liong Sik membasuh kedua -dua belah tangan    nya   sebelum makan nasi .

6)    Mereka   berempat tinggal di Taman Seri  Perdana .

กก

SOALAN  7 hingga 10

Pilih perkataan yang sesuai . Kemudian , tuliskan ayat itu .

7) ( Mereka , Encik ) , berapakah harga buku ini ?

 Encik , berapakah harga buku itu ?

8) ( Nya , Kita ) mesti menjaga kebersihan di sekeliling rumah kita .

Kita mesti menjaga kebersihan di sekeliling rumah kita .

9) '' Ampunkan  ( hamba , patik ) '' sembah pengawal itu kepada raja .

 '' Ampunkan patik '' sembah pengawal itu kepada raja .  

10) Pada setiap hari , Puan Lee menghantar anak ( ia , nya ) ke sekolah .

  Pada setiap hari , Puan Lee menghantar anak nya ke sekolah . 

backasq.gif (3431 bytes)

กก

กก