Make your own free website on Tripod.com

Latihan 4

Pilih kata ganti namayang sesuai .

1) '' _____________ mahu rakyat negeri ini berusaha dengan lebih gigih lagi demi kemakmuran bersama , '' titah Raja Muda Mua zim Shah .

      ( Beta    ,      Tuanku   ,     Patik ,        Hamba   )

2) ______________ pun tidak dibenarkan keluar dari dewan __________ .

        ( Apa-apa ; sini     ,         Mana-mana ;sana     ,     Sesiapa  ; ini   ,    Bila-bila ; ini       )

3) ''______________ lah nasib yang menimpa Pak Cik  Leman  sambil mengesat air matanya .

        (  Begitu       ,     Begini        ,      Itu      ,      Sini       )

4) _______________ harga buku-buku yang dibeli oleh kakak ?

        (  Siapakah       ,     Mengapakah        ,      Berapakah      ,       Bagaimanakah      )

5) _______________ pelajar yang melanggar peraturan sekolah akan didenda oleh guru besar .

        (  Mana-mana       ,    Bila-bila       ,    Apa-apa     ,      Siapa-siapa      )

6) ''Lelaki  _____________ kah yang melanggar kereta ___________ semalam ? '' tanya Ismail kepada Ravi .

        (   sana ; kamu         ,      begitu ; awak          ,     itu ; awak         ,      ini ; anda        )

7) Abang akan pergi ke London . Dia akan tinggal di ____________ selama  seminggu .

       (  sini      ,     sana       ,       mana      ,       itu     )

8) Golangan miskin tidak pernah dilupakan . ____________ diberi bantuan oleh kerajaan .

       (  Dia    ,      Beliau    ,    Kami     ,    mereka   )

                                                                                        

    RUNRABIT.gif (14785 bytes)         backasq.gif (3431 bytes)        jawapanasq.gif (10930 bytes)

                                         

                                                  

กก