Make your own free website on Tripod.com

LATIHAN  2  KATA  HUBUNG

1. Dia  tidak  mahu  pergi  berjumpa  dengan   doktor____demam.

    A  sementara           C  lalu

    B  agar                    D   walaupun

2. Adiknya  bijak____rajin.

    A  hingga                 C   serta

    B  setelah                 D   kerana

3. Puah  Esah  menjahit  baju____menunggu  anaknya  pulang.

    A  sementara            C  meskipun

    B  sesudah                D   supaya

4. Pokok  bunga  itu  akan  layu____mendapat  air  yang   mencukupi.

    A  kerana                 C    melainkan

    B  sementara             D  seraya

5. Emak  menudung  lauk  itu____tidak  dihinggapi  lalat.

    A  supaya                  C   kerana

    B  lalu                        D   selama

6. Buku  ini  sesuai  untuk  pelajar  sekolah   menengah____tidak  sesuai  untuk  murid  sekolah  rendah.

    A  kerana                  C   sementara

    B  tetapi                     D   sewaktu

7. Jangan  guna  lif  untuk  melarikan  diri____berlakunya   sesuatu  kebakaran.

    A  tetapi                     C   serta

    B  selagi                     D   sewaktu

8. ____mereka  sampai,adik  saya  sedang  bermain  di   padang.

   A  Sekiranya               C   Semasa

   B  Sungguhpun            D  Manakala

9. Buatlah  kerja  itu____selesai.

   A  serta                       C   sehingga

   B  manakala                 D   seandainya

10. Sivam  terpijak  kulit  tembikai____tersungkur.

      A  lalu                       C   sambil

      B  selagi                    D   tetapi

homeywc.gif (3501 bytes)