Make your own free website on Tripod.com

LATIHAN 3  KATA  HUBUNG

1. Cubalah  bersungguh-sungguh (ketika,setelah,sehingga) berjaya.

2. Mereka  sedang  berbual-bual (tentang,kecuali,serta) kemalangan   jalan  raya  yangberlaku  pagi  tadi.

3. Dia  memulas  kain  itu (kerana,sementara,hingga) kering.

4. Semua  penduduk  kampung  sibuk  bekerja (sementara,manakala,meskipun) dia  berpeluk  tubuh  sahaja.

5. (Selepas,Semenjak,Manakala) Menteri  Pendidikan  selesai   berucap,beliau  akan  menyampaikan  hadiah  kepada  para   pemenang.

6. Amran  mendapat  keputusan  yang  baik  dalam   peperiksaan (kerana,ketika,tetapi) dia  belum  berpuas  hati.

7. Semua  murid  menumpukan  perhatian (sebelum,sewaktu,selepas) cikgu   mengajar.

8. Cikgu  Kalsom  menasihati  Rajeswari (melainkan,sehingga,supaya) sentiasa  rajin  belajar.

9. (Walaupun,Sementara,Setelah) menunggu  padi  masak,petani  itu   menanam  sayur-sayuran.

10. Bayi  itu  menangis (apabila,agar,serta) berasa  lapar.

กก

homeywc.gif (3501 bytes)jawapanywc.gif (4160 bytes)