Make your own free website on Tripod.com

kklat4.gif (8951 bytes)    

Pilih jawapan yang paling tepat.

1. Samy dan Ah Chin asyik______semasa perhimpunan diadakan.
     A bergaduh                C berbahas
     B berucap                  D berbual

2. Beliau_____ Pesta Buku Kebangsaan di Changkat Pavilion.
    A membuka                C mengunjung
    B merasmikan             D mendatangi

3. Saya _______ akan belajar bersungguh-sungguh.
    A bersumpah               C berikrar
    B berjanji                     D berucap

4. Banyak pelancong luar negara suka ______ ke negara ini.
    A menziarahi                C melancong
    B mendatangi               D mengunjungi

5. Lim Hock dan Shamsul_______ terbahak-bahak kerana geli hati.
    A ketawa                     C riang
    B gembira                    D geli hati

6. Penduduk kampung bergotong-royong___ balai raya itu.
    A membersihkan         C membasuhkan 
    B mencucikan               D mengesatkan

7. Ayah sedang_____ di atasi katil.
    A berdiri                       C baring
    B melompat                   D terlantar

8. Cikgu itu sedang____ buku latihan murid-muridnya
    A menyalin                    C menulis
    B menconteng                D memeriksa

9. Kim Yong_____ kawan-kawannya ke majilis hari jadinya.
    A memanggil                  C meminta
    B menjemput                  D mempesilakan

10. Setiap petang, dia membantu ayahnya______ sayur-sayuran di kebun.
    A memandi                    C menyiram
    B membajak                   D mengutip 

ksjb.gif (6623 bytes)