Make your own free website on Tripod.com

Latihan5(JAWAPAN)

Garislah kata kerja yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah.

1. Susan teringat akan adiknya.
2. Dila bermain di tengah padang.
3. Kami membaca buku di bilik.
4. Kunci kereta itu sudah kauambil?
5. Ibu memasak bubur di dapur.
6. Amin jatuh kerana amat letih.
7. Buku itu sudah kubaca.
8. Dia diberi wang oleh ayahnya.
9. Baju baru itu akan saya pakai besok.
10. Razali memperkenalkan kawannya kepada saya.