Make your own free website on Tripod.com

LATIHAN TATABAHASA 5

SET A

1.Abang saya akan melanjutkan pelajarannya________ Australia_______ akhir bulan ini.

a.di, di            b.ke, di              c.dari, pada                 d.di, pada

2.Gambar yang tergantung_______ dinding itu dibelinya_________ pelukis itu.

a.pada, daripada           b.di, dari             c.dengan, daripada          d.kepada, dari

3.Kami memang gemar_________ hobi mengumpul setem.

a.dengan         b.akan               c.dari             d.daripada

4.Bendera yang________ itu bendera negara Afrika selatan.

a.berkocak         b.berbuai             c.berkumandang              d.berkibar.

5.Itik yang sedang________ makanan itu besar-besar belaka.

a.mematuk          b.menyudu            c.memagut              d.menghisap.

6.Dalam________ seminggu, saya harus menyiapkan tugasan ini.

a.tempo                  b.tempuh              c.tempoh               d.tempah.

7.Para pengundi_______ ke pusat pengundian di sekolah itu.

a.berebut-rebut            b.berdedai-dedai              c.berduyun-duyun         d.berlelai-lelai

8.Isikan________ ini ke dalam sarung bantal yang baru dijahitkan oleh ibu.

a.kekacang          b.kekabu           c.kekisi                   d. bebola.

9.Kapal yang_______ dari pelabuhan  itu ke tempat ini kepunyaan Syarikat Azeem.

a.bolak-bolak         b.turun-naik          c.lalu-lalang           d.mundar-mandir.

10.Masukkan beberapa_________ bawang ke dalam sambal kicap itu.

a.iris          b.ketul             c.biji              d.buah.

11.Harga tiga________ petai itu ialah RM3.00.

a.papan         b.buah          c.gelung             d.gelang.

12.________ pohon kemboja itu dicantas oleh ayah.

a.Bebatang          b.Bebuli            c.Reranting             d.Kekayu.

13.Dia membaling anjing itu dengan se_________ kayu api.

a.batang          b.papan            c.berkas             d.laras.

14.Sarang_______ yang memenuhi ruang rumah itu telah saya bersihkan.

a.Ielabi          b.lelabah              c.kekabu              d.tetupai.

15.Tudung saji digunakan untuk menutup________ itu.

a.sampah-sarap         b.semak-samun             c.sayur-mayur               d.lauk-pauk.

16.Keadaan malam itu sangat________ dan tidak berbintang di langit.

a.cerah          b.gelap              c.bahaya           d.suram.

17.Kita tidak boleh memandang_______ kepada orang lain walaupun mereka miskin.

aserong            b.jijik                c.sombong              d.hina.

18.Pelajar lelaki universiti dipanggil________.

a.mahasiswi           b.mahasiswa               c.mahaguru                 d.mahaputera.

19.Dalam filem, pelakon wanita dipanggil__________.

a.seniman         b.biduan              c.biduanita                d.seniwati.

20.Bapa Tong Fong memelihara beberapa_________ anjing untuk mengawal rumahnya.

a.buah          b.biji               c.ekor              d.bilah.                      

back.gif (2389 bytes)jpksl.gif (3160 bytes)