Make your own free website on Tripod.com

                                       LATIHAN TATABAHASA 1

1. Ramli ingin menceburkan diri dalam bidang_____________.

   A  peniaga                       B perniagaan                  C memperniagakan                 D berniaga  

2. Saya berpeluang untuk ____________ acara perbarisan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan.

  A menyertai                      B beserta                   C penyertaan                   D menyertakan

3. Kumar dan Kim Boon tinggal ____________ sejak lima tahun yang lalu.

  A menghampiri                   B berhampiran                     C hampir                D perhampiran

4. Pak Khamis memiliki sepuluh __________ tanah sawah.

  A buah                   B kelompok                     C batang                      D bidang

5. Pihak polis merampas beberapa ___________ pistol  daripada perompak-perompak itu.

  A pucuk               B patah                  C ketul                    D biji

6. Emak membeli lima ___________ pisang untuk Makcik Limah.

  A kotak                  B cucuk                      C sikat                    D biji

7. Se_________ burung merpati hinggap di bumbung rumah.

  A puntung               B kawan                       C rangkap                 Djambak

8. Para pelajar memperoleh pengetahuan yang berguna ___________ lawatan itu.

  A daripada                    B dengan                         C dari              D untuk

9. Banyak orang yang tidak bersetuju ____________ pendapat Zainal itu.

  A akan                        B dengan                      C untuk                  D seperti

10. _________ saya _________ dia tidak akan menyertai perkhemahan pengakap pada minggu depan.

  A Entah...entah                 B Baik...mahupun                 C Jangankan...pun                D Makin...makin

11. _________ bapanya meninggal dunia, Serilah yang menyara keluarganya.

  A Hingga              B Kerana                C Sejak                      D sewaktu

12. Rashid Sidek tersenyum __________ melambai-lambaikan tangannya kepada orang ramai.

  A maka          B tetapi           C atau            D  sambil

13. Padi yang _______ itu akan dituai tidak lama lagi.

  A kebiru-biruan        B kemerah-merahan    C kehijiau-hijiauan     D kekuning-kuningan

14. Mereka _________ di tepi laut.

  A porak- peranda     B mandi- manda     C riuh-rendah       D ramah-tamah

15. Nenek dapat mengangkat kotak yang berat itu.

  A besar          B banyak        C ringan           D kuat

16. Pendaki-pendaki itu sedang berehat di puncak Gunung Kinabalu.

  A bawah         B dalam               C kaki            D atas

17. Puan Zura berasa sangsi akan kejujuran pemuda itu.

  A benci           B yakin             C suka                   D lega

18. Wanita itu sanggup __________ untuk menyelamatkan anaknya.

  A berat hati         B berbelah bagi            C bergadai nyawa             D berhati batu

19. "Janganlah mencuba ________________ saya dengan kata-kata manis itu," kata Rozita kepada Ali.

  A mengabui mata                  B mendarah daging                   C memeras ugut                   D mencuci mata

  20.  Adik ____________ apabila melihat alat-alat permainan itu.

    A putih mata          B ringat tulang                C rabun ayam                D rambang mata

homeksx.gif (2262 bytes)     jpksx.gif (3240 bytes)

bar83.gif (2611 bytes)     bar21.gif (6113 bytes)