Make your own free website on Tripod.com

Latihan   Tatabahasa

1.Dia mempergunakan saya sebagai _______________ untuk menjawat jawatan itu.

A.batu loncatan  B.batu alas  C.hati batu  D.batu  giling

2.Kita mesti____________ semasa guru mengajar.

A.rabun ayam  B.kaki ayam  C.buta huruf  D.pasang telinga

3.Diana mencurahkan____________ nya kepada abang saya.

A.ambil hati  B.isi hati  C.buah hati  D.mata hati

4.Apabila terdengar berita sedih itu mukanya menjadi_____________ macam mayat.

A.biru  Bputih  C.pucat  D.hitam

5.Walaupun masih kecil namun dia____________ macam pendeta.

A.degil  B.lurus  C.bijak  D.baik

6.Raja negeri Antah Berantah itu__________ macam firaun. 

A.zalim  B.degil  C.liar  D.buas

7.___________ roda kereta kuda itu dibuat daripada kayu.

A.jejari   B.tetupai   C.kekuda   D.lelabu

8____________ lah ketika memegang ______________ kaca itu.

A.bercermat-cermat, bebalai   B.beragak-agak,dedahan   C.berhati-hati,berbuli  D.perlahan-lahan,deduri

9.Kita mestilah menghormati jiran____________.

A.tetamu  B.tetangga  C.sesama  D.    kekisi

10.__________ yang rendang itu ditanam oleh tukang kebun sekolah saya.

A.dedaun  B.kekabu  C.lelangit  D.pepohon

11.Ayah memberikan beberapa____________ tebu kepada budak kecil itu.

A.buku  B.ketul  C.ruas  D.ulas

12.Beliau mendeklamasikan se__________ sajak hasil nukilan S.Y.Din

A.jalur  B.buah  C.gugus  D.untai

13.Ibu kehilangan se___________cincin dan se__________ rantai emas.

A.buah,jalur  B.ketul,gugus  C.biji,untai  D.bentuk,utas

14.Kelincahan gadis iyu menjadi ____________penduduk kampung kami.besar hati .

ABuah mulut  B.rambang mata  C.mata keranjang  D.kutu rambu

15.''Janganlah berasa ____________ apabila mnlihat dia membeli basikal baru,'' kata loke kepada sim Min Chin.

A.besar hati  B.kepala angin  C.iri hati  D.patah hati

16.Kami telah____________ hendak mendaki gunung Everest.

A.bulat hati  B.isi hati  C.busuk hati  D.makan hati

17.Dia memang ___________. Setiap  hari asyik tidur saja .

A.anak angkat  B.anak emas  C.rabun ayam  D.berat tulang

18.Penjenayah yang_________itu telah dibawa ke lokap.

A.diberkas  B.dicelup  C.dijaga  D.ditanya

19.Kakak____________ tin biskut itu di atas kepalanya.

A.menjinjing  Bmenatang  C.menjunjung  D.memikul

20.Dia berjalan____________ kerana tapak kakinya luka.

A.terkedek-kedek  B.tergerak-gerak  C.terangguk-angguk   D.terhincut-hincut

กก

BIRDS1.gif (7152 bytes)

homeksx.gif (2262 bytes)