Make your own free website on Tripod.com

LATIHAN  TATABAHASA  2

1.Setelah berada ____________ di luar negeri, kamiberasa___________ akan kampung halaman.

A.jauh,sedih  B.cepat,pilu  C.lama,rindu  D.sering,pedih

2.Masak yang dihidangkan oleh  kakak itu__________.

A.pedas  B.perit  C.lembab  D.haqnyir

3.Letatkan poster ini_________ dinding ___________ menggunakan pelekat itu.

A.di,dan  B.pada,dengan  C.dari,pada  D.daripada,kepada

4Walaupun dia lebih rendah_________ pemain_permain bola keranjang lain,__________ pengerakannya

lincah.

5Dia masih marah_________ kami_________ peristiwa itu telah kami lupakan.

A.kepada,kerana  B.pada,walaupun  C.dari namun  D.ke,meskipun

6__________ negara telah dibentangkan oleh menteri kewangan pada bulan Oktober yang lalu.

A.belanjawan  B.sasterawan  C.usahawan  D.niagawan

7.Para__________ itu telah diberikan Sijil Penghargaan kerana membantu mangsa-mangsa banjir itu.

Aperagawan  B.seniman  C.angkasawan  D.sukarelawan

8._________ yang memperagakan fesyen-fesyen itu terdiri daripada rakyat malaysia.

Abiduanita B.peragawati  C.bahasawan  D.jutawan

9.Kami berlatih bermain bola sepak _____________ stadium ________ tiap-tiap hari.

A.di,di  B.pada,pada  C.di,pada  D.pada,di

10.Pelancong_________ taiwan itu menginap __________ Hotel Istana.

A.dari,di  B.daripada,di  C.pada,pada  D.ke,pada

11.Ini kuih _______itu pedas.

A.epok-epok  B.kura-kura  C.api-api  D.orang-orang

12.Tauke kedai itu mengira wang dengan __________ .

A.beri-beri  B.jemput-jemput  C.dekak-dekak  D. tempat-tempat

13._________ saja yang ingin masukmestilah mengambil pas kebenaran terlebih dahulu.

A.mana-mana  B.apa-apa  C.bila-bila  D.siapa-siapa

14.Entah pada pukul__________ abang saya akan pulang dari pejabatnya.

A.bila-bila  B.apa-apa  C.mana-mana  D.berapa-bberapa

15.________ kanak-kanak yang berusia enam tahun ke bawah tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan

kilang ini.

A.setengah  B.para  C.semua  D.berbagai

16.Saya _________ pernah pergi ________ taman permainan itu.

A.akan,di  B.selalu,di  C.bukan,ke  D.tidak,ke

17.Kamu _________ membantunya sekarang _________.

Amesti,juga  B.amat,hanya  C.barangkali  ,begini   D.lagi,saja

18.Budak nakal yang _________ ponteng sekolah itu _________ dirotan oleh ayahnya.

A.sering,saja  B.mesti,hanya  C.selalu,telah  D.lagi,sungguh

19.________ manusia mestilah mengamalkan sikap bertolak-ansur untuk mengekalkan keamanan dunia.

A.para-para  B.tiap  C.setengah  D.setiap

20.________ pakaian  yang dibelinya berwarna kehijau-hijaun.

A.kebanyakan  B.masing  C.berbagai  D.sekalian

homeksx.gif (2262 bytes)           jpksx.gif (3240 bytes)