Make your own free website on Tripod.com

กก

LATIHAN3

1.Berapa ____________  meriam lama ditemui di gua itu.

A.butir  B.batang  C.laras  D.ketul

2.Dia menemukan ___________ kunci yang dilaporkan hilang itu.

A.selonggok  B.sekumtum  C.serawan  D.seberkas

3.Julian membayar sebanyak RM90 untuk mendapat ________ kasut.

A.sehelai  B.sekaki  C.sepasang  D.serawan

4.Kek Hock menggunakan __________ peluru untuk menembak monyet itu.

A.sebentuk  B.sebutir  C.selaras  D.sebilah

5.Beberapa __________ pukat yang koyak telahdijahit oleh datuk saya.

A.rawan  B.keping  C.helai  D.pucuk

6.Cikgu berkata, ''Murid-murid, _________ mesti menghadiri kelas pada hari sabtu ini.''

A.kami  B.awak  C.kamu  D.saya

7.''Sudah lama _________ tidak mendengar khabar tentang diri __________ ,'' kata Lim kepada budak-budak itu.

A.saya,kalian  B.kami,kau  C.anda,engkau  D.kamu,kita

8._______ merupakan putera Raja Perlis.

A.baginda  B.dia  C.beliau  D.engkau

9.'' _________ amat  kesal akansikap negetif yang ditunjukkan oleh sesetengah rakyat terhadap pembangunan

negara ini,'' titah Sultan Perak.

A.baginda  B.patik  C.beta  D.tuanku

10.Pekerja itu melonggok beberapa _________ kelapa sawit  di tepi se _______ jalan raya sebelum diangkut ke kilang.

A.biji,buah  B.tandan,batang  C.sisir,jalur  D.sikat,kerat

11.Adik telah makan tiga ___________ tebu itu.

A.ruas  B.utas  C.ulas  D.buku

12.Buah anggur yang dijual oleh Pak  cik hanya tinggal___________ .

A.sekelompok  B.gerombolan  C.ketumbukan  D.buah     

13Beberapa _____________ tentera Malaysia telah dihantar ke Somalia.

A.kawan  B.ketumbukan  C.sebuah  D.segugus

14Se ____________ banduan telah melarikan diri ke dalam hutan.

A.gulung  B.golong      C.bidang  D.orang

15.Anggota tentera itu melepaskan tiga _________ tembakan ke udara.

A.ruas  B.buku  C.cap  D.das

16.Dia mempergunakan saya sebagai __________ untuk menjawat jawatan itu.

A.batu loncatan  B.batu alas  C.hati batu  D.batu giling

17.Kita mesti __________ semasa guru mengalar .

A.rabun ayam  B.kaki ayam  C.buta huruf  D.pasang telinga

18.Diana mencurahlan _________ nya kepada abang saya.

A.ambil hati  B.isi hati  C.buah hati  D.mata hati

19.Apabila terdengar berita sedih itu mukanya menjadi ____________ macam mayat.

A.biru  B.putih  C.pucat  D.hitam

20.Walaupun masih kecil namun dia ___________ macam pendeta.

A.degil  B.lurus  C.bijak  D.baik

homeksx.gif (2262 bytes)          jpksx.gif (3240 bytes)