Make your own free website on Tripod.com

LATIHAN  4 TATABAHASA

1.Sesiapa yang tidak ________peraturan sekolah akan didenda.

    A.patuhi    B.mematuhi    C.dipatuhi     D.kepatuhan

2.Makanan dan penginapan_________oleh pihak penganjur.

    A.bersedia    B.menyediakan     C.tersedia    D.disediakan

3.____________Jepun banyak meninggalkan kesan kepada rakyat.

    A.Menjajah    B.Dijajah     C.Penjajahan    D.Jajahan

4.Abang_________batang ubi kayu itu pendek-pendek.

    A.memangkas    B.mengerat     C.mencencang    D.menghiris

5.Rantai leher Mimi ___________orang petang tadi.

    A.dirampas    B.disambar    C.diambil     D.direnggut

6.Harga dua__________coklat itu ialah RM3.00.

    A.buku     B.gugus    C.bungkus     D.cucuk

7.Cheng Wah mencari____________kuncinya yang hilang.

    A.sesikat    B.sekelompok     C,sepasang    D.sejambak

8.Polis mengadakan sekatan di beberapa_________ jalan raya.

    A.batang    B.bidang    C.pasang     D.potong

9."Kami amat_________tentang kebajikan para pekerja," kata encik Law.

    A.mengambil hati    B.mengambil berat     C.mengambil angin    D.mengambil telinga

10.Lisa tidak akan __________kawan baiknya.

    A.membuka langkah    B.membuka tembelang     C.membuka mulut    membuka mata

11.lelaki itu_________bapanya sebagai guru.

    A. mengalih langkah    B.mengikut telunjuk     C.mengasah bakat    D.untuk

12.Julia diumumkan___________pemenang dalam pertandingan itu.

    A.seperti    B.sebagai    C.tentang     D.untuk

13._________makan,cucilah tangan kamu dahulu

    A.Selagi     B.Sejak    C.Selama     D.sebelum

14.___________tinggal berjauhan, kami sering beratus surat.

    A.Seandainya    B.Sementara     C.Semenjak    D.Sehingga

15.Kita mesti menghindarkan perkara-perkara yang ________.

    A.malang    B.jahat    C.buruk     D.hina

16.Orang yang________harus kita bantu.

    A.susah    B.boros    C.kusus     D.gila

17.Kereta itu __________selepas berlanggar dengan sebuah bas.

    A.retak    B.remuk    C.hancur     D.pecah

18.Salwa membasuh pakaian itu hingga_______.

    A.baru    B.bersih    C.elok     D.lusuh   

19."Saya tidak __________," kata Ah Huat.

    A.berbaik-beik    B.bergurau-gurau     C.berkata-kata    D.berelok-elok

20.Garis itu _______apabila diusik.

    A.tersipu-sipu    B.terkelip-kelip     C.tergelak-gelak    D.terangguk-angguk

homeksx.gif (2262 bytes)           jpksx.gif (3240 bytes)