Make your own free website on Tripod.com

Latihan   Tatabahasa

Latihan  4

1  Jangalah petik buah betik itu.Buah itu masih____________.

  A mentah  B  masak  C  masin  D   busuk

2  Dengarlah pengumuman ini dengan________.

  A  diam  B  teliti  C  taat   D  kuat

3  Sudah lama Junaidah tidak__________ saya.

  A  melihat  B  memandang  C   menghubungi  D  menghayati

4  Keindahan alam semula jadi di Pulau Tioman merupakan daya____________ kepada pelancong.

  A  tarikan  B  penarik  C   tertarik  D  ketarikan

5  Buku yang semahal itu tidak___________ oleh saya.

   A  dibeli  B  berbeli  C   pembeli  D  terbeli

6  Jasa baik Cikgu Halim akan kami__________.

  A  ingatkan  B  ingati  C   beringat  D  keringatan

7  Annuar suka membuang masa dan________ kosong.

  A  bertanya  B  bertutur  C   bercerita  D  berbual

8  Budak perempuan itu rajin__________ berusaha.

  A  tetapi  B  kerana  C  supaya   D  serta

9  Saya menanti kepulangan ayah saya_____________ larut malam.

  A  ke  B  pada  C  di  D   sampai

10  Dia terpaksa bekerja kuat__________ menyara hidup keluarganya.

  a  supaya  B  untuk  C  sambil   D  lalu

11  Saudarikah_________ saya yang harus pergi ke sana?

  A  dan  B  atau   C  sambil   D  lalu

12  Emak membeli dua__________ tikar dari Pasar Seni.

  A  helai  B  bekas  C    bidang  D  ulas

13  Tolong bubuhkan se___________ garam ke sup itu jika anda rasa sup itu tawar.

  A  guni  B  kampit  C  gelas   D  cubit

14  Di belakang rumah saya terdapat se________ buluh.

   A  untai  B  ruas  C   rumpun  D  sikat

15  Ali seorang yang __________ ,dia cepat memahami pengajaran guru.

  A  otak udang  b  otak kering  C   otak padat  D  otak  cair

16  Mereka sekeluarga pergi bercuti di negeri-negeri_________.

  A  bawah angin  B  naik angin  C   ambil angin  D  cangkul angin

17  Apabila cikgu mengajar.Kita mestilah_________.

  A  pasang mulut  B  pasang kaki  C   pasang telinga  D  pasang hati

18  Suasana di pasar riuh rendah dengan suara orang _______ harga.

  A  jerit-menjerit  B  pekik-memekit  C   maki-hamun  D  tawar-menawar

19  Semua________ nenek datang menziarahinya di kampung.

   A  cucu-cucu  B  cucu-cicit  C   cucu-cuit  D  cucu-mak

20  _________ bagi bulatan ini ialah 10 kaki.

  A  Sesiku  B  Bebenang  C  Jejari   D  kekisi      

homeksx.gif (2262 bytes)