Make your own free website on Tripod.com

Latihan Tatabahasa

Latihan 5

1  Pihak polis telah menangkap se________ pelajar kerana ponteng sekolah.

  A  rawan B     kumpulan  C  bilah   D  suap

2  Pasu bunga ibu pecah apabila se_________ buah kelapa gugur dan mengenainya.

  A  buah  B  titik  C  tandan   D  keping

3  Tiga_______ papan lantai rumah itu telah reput kerana dimakan anai-anai.

  A  keping  B  rawan  C  bilah   D  suap

4  Emak terkejut apabila mendapati dua____________ rantainya telah hilang.

  A  pasang  B  rawan  C  bilah   D  utas

5  Siew Hoon meminjam beberapa_____________ buku dari perpustakaan.

  A  buah   B  pasang  C   keping  D  kumpulan

6  Puan Tan memotong betik itu dengan se__________ pisau.

  A  rawan  B  bilah  C  tandan   D  titik

7  Dalam __________ pulang dari sekolah,saya bertemu dengan Kamal.

   A  jalanan  B  perjalanan  C   penjalanan  D  dijalanankan

8  Kam Loi tidak dapat menahan_________ nya apabila menerima berita buruk itu.

  A  kesedihan  B  menyedihkan  C   penyedihan  D  bersedih

9  Mata___________ Pakcik Leong ialah menanam sayur dan menternak ikan.

   A  mencari  B  dicari  C   pencarian  D  mencarikan

10  Nora telah kehilangan kad _____________ nya semasa dia ke bandar tadi.

   A  kenalan  B  pengenalan  C   pengenal  D  dikenali

11  Azmi sampai lambat ke sekolah kerana dia___________ bas tadi.

   A  peninggalan  B  tinggalkan  C   meninggalkan  D  ketinggalan

12  Bas sekolah itu tidak dapat bergerak lagi kerana sudah__________minyak.

   A  kehabisan  B  menghabis  C   penghabisan  D  dihabiskan

13   Cikgu Zali meminta bantuan Dolah dan Rahhman untuk___________ kotak-kotak itu.

  A  memindahi  B  pindahan  C   memindah  D  memindahkan

14  Sehelai kain batik_________ tubuh anak kecil itu.

  A  diselimuti  B  menyelimutkan    C  menyelimuti  D  diselimutkan

15  Cikgu Wang___________ murid-murid kelas ini supaya beratur.

   A  mengarahkan  B  arahan    C  mengarahi  D  arahkan

16   Wee Choi__________ anak tangga itu dengan berhati-hati.

  A  naiki  B  menaiki  C  dinaiki   D  kenaikan

17   Jamuan itu diadakan untuk__________ guru mereka yang akan bersara. 

    A  merai  B  meraikan    C  keraian   D  diraikan

18  Mereka sedang__________ hidangan tengah hari ketika saya sampai.

     A  menikmatkan   B   dinikmat  C  dinikmatkan  D   menikmati

19   Kaki Kim Fatt patah apabila dia tergelincir dari ___________ yang kelima itu tadi.

   A  anak tiri  B  anak piatu  C   anak yatim  D  anak tangga

20  Untuk menarik perhatian ibunya yang sedang memasak,Chin Fern___________

   A  senyum kambing  B  batuk-batuk kambing   C  senyum tawar  D  mandi kambing     

homeksx.gif (2262 bytes)