Make your own free website on Tripod.com

Latihan tatabahasa

Latihan 1

l   Masakan yang_________ ini dimasak oleh tukang masak yang terkenal.

    A   elok   B    baik  C   cantik   D   enak

2   Budaya asing sering menjadi_________setengah-setengah remaja hari ini.

   A   pengikut   B    ikutan   C   diikuti   D   mengikut

3   Pembinaan jambatan yang menghubungkan kedua-dua buah bandar itu_________ belanja sebanyak RM 2 juta.

   A   tertelan   B    menelan   C   ditelan   D    menelankan

4   Makanan  yang manis seperti gula-gula dan aiskrim sangat________ oleh kanak-kanak.

     A   digemari    B   disenangi   C   dikehendaki   D    dicintai

5    Penduduk-penduduk dipinggir hutan itu sering __________oleh binatang liar seperti gajah dan harimau.

    A   digertai   B    disenangi   C   ditemui   D   diancam

6    Wee Ling mengarang sajak itu untuk ditunjukkan khas__________ ibunya yang tersayang.

   A    bagi   B  ke    C   kepada       D pada

7   "Saya akan pulang semula ke sini________ saya rasa tidak sesuai tinggal di sana,"kata Melissa.

   A   jika   B  kerana    C   walaupun   D   atau

8   Seramai 40 orang murid dari sekolah bandar Mahkota akan mengadakan lawatan_______belajar ke ibu negara.

   A   kerana  B  sambil    C   sementara   D   lalu

9   " Persahabatan saya dengan Mee Yee sangat rapat ,__________saya sudah menganggapnya seperti adik beradik,"kata Kent.

    A   lalu   B    atau   C   malah   D   jika

10   Semua tanamam di kebun Ah Hock telah musnah kerana dirosak oleh __________ monyet yang datang dari hutang.

   A   seekor   B    sekawan   C   sekolompak   D    seangkatan

11  Encik Goh menghadiahkan___________- rantai emas yang diberinya dari sabah kepada isterinya.

    A   sejalur   B    sebuah    C   seutas   D    selembar

12    Orang kaya itu telah telah menderma beberapa____________ beras kepada keluarga Tan yang malang itu.

    A   kampit   B    bungkus   C   ikat    D   kotak

13   Swee Lian dan kawan-kawannya tidak percaya kepada Gopal kerana dia memang pandai__________.

    A    besar hati    B   hidung tinggi    C   mandi peluh     D   membuat helah

14   Mangsa kemalangan jalan raya itu mendapat kecederaan__________di bahagian kakinya.

    a   teruk   B    berat   C   kuat   D   tenat

15   ______________bungkusan itu telah dibuat oleh Yap Kee dan Kok Lian, dua minggu yang lalu.

   A   Kiriman   B    Pengiriman    C   Pengirim    D    Kirimkan

16    Cheah Soo selalu ingat akan pesan ayahnya supaya tidak_________- dalam urusan orang lain.

    A   panjang tangan     B   lepas taqngan   C   kena tangan     D   campur tangan

17   Mary semakin angkuh apabila dia merasakan dirinya sebagai___________ dalam pasukan hobi sekolahnya.

    A   anak angkat   B   anak emas   C   anak kandung   D   anak buah

18   "Pada suatu ketika dahulu kawasan ini penuh dengan___________,"kata Pak Wee kepada cucu-cucunya.

   A   semak samun   B   rumput-rampai     c   lalu-lalang    D    simpang-siur

19   Anne selalu terkenang akan kisah__________ semasa kecil dahulu.

   A   riang-ria   B    suka-duka   C   keluh-kesah    D    gurau-senda

20   Ikan yang dibawa pulang oleh kumpulan nelayan itu_________ belaka.

    A   comel-comel     B    baru-baru    C    segar-segar     D   cantik-cantik

homeksx.gif (2262 bytes)