Make your own free website on Tripod.com

Jawapan Latihan TatabahasaF2

1. Abang terjun ke dalam sungai untuk.................... budak yang hampir mati lemas itu.

    A.menyelamatkan        B. terselamat        C. selamat         D. diselamatkan

2. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua....................yang sudi menghulurkan derma ini.

    A.dermawan        B. prasangka         C. rupawan         D. jelitawan

3.Kerajaan sedang mamajukan kawasan ................ .

    A. pedalaman        B. dalaman         C. pendalaman         D. kedalaman

4.Makanan yang .....................badan ialah jenis-jenis makanan yang ................... zat protin.

    A. membinakan, mengandungi     B. membina, mengandungi    C. membina,mengkandungkan         

    D. terbina, kandungan

5.Rakyat jelata haruslah berganding bahu demi menjamin ...................negara.

    A. selamatan        B. penyelamatan        C. peselamatan         D. keselamatan

6. Di hujung kampung itu ada empat.................... rumah.

    A. kotak        B. pintu         C.papan         D.biji

7. Kebun sayurnya dirosakkan oleh se.................. lembu.

    A. kumpulan        B. pasukan         C. kawan         D. rawan

8. Di dalam perahu itu ada dua ....................jala.

    A. rawan        B. keping         C. buah         D.bidang

9. Penjual sate itu membawa beberapa...................lidi ke gerai.

    A. tangkai        B. bilah         C. berkas         D. batang

10. Bapa membeli se.....................komputer untuk abang.

        A. buah         B. biji         C. bentuk         D. kotak

11. Penguasa Majlis Daerah sentiasa mengambil berat tentang kebersihan di.......................di      kompleks ini.

        A. kaki bangku         B. kaki ayam         C. kaki lima         D.kaki botol

12. Penghulu itu sangat mengambil berat tentang.........................nya.

        A. anak buah         B. anak kapal         C.anak yatim         D.anak tangga

13. Orang tang dihantar ke dalam bilik rawatan cemas itu tinggal.........................sahaja.

        A. nyawa-nyawa ikan         B. pening lalat         C. makan tidur         D. cari mati

14. Dalam pertandingan bola jaring itu, Vasanti menjadi .......................pasukan kita.

        A.cahaya mata         B. mata pencarian         C.campur tanggan         D. ayam tambatan

15.Budak yang .........................itu memang susah diajar.

        A. berat telinga         B. buta hati         C. geli hati         D. pasang teling

16.Pemuda berambut panjang itu telah meragut beg tangan wanita itu.

        A. mengambil         B. menyerah         C. merampas         D. menghulur

17.Zaini tidak menduga sama sekali bahawa dia berjaya mendapat tempat pertama dalam pertandingan Filem Kodak itu.

        A. menerima         B. merasa         C. mengharap         D.menyangka

18. Kasim berazam akan belajar dengan bersungguh-sungguh demi  melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti.

        A.bertekad         B. berfikir         C. berharap         D. bermimpi

19.Penyanyi terkenal itu sedang menyanyi di atas pentas itu.

        A. mahir         B. masyhur         C. cekap         D. jaguh

20.Perhubungan Sura dan Siti menjadi renggang apabila keluarga mereka saling bermusuhan.

        A.rapat         B. erat         C. jarang         D. teruk

กก

bkash.gif (3120 bytes)