Make your own free website on Tripod.com

LATIHAN TATABAHASA

1.Ibu bapanya tidak percaya kepadanya kerana ia suka berbohong.

    A. berdusta         B. jujur         C. berkata         D. curang

2.Semenjak kemalangan iitu, Encik Ali tidak berani memandu lagi.

     A. gagah         B. perkasa         C. takut         D. mundur

3. Sungguhpun Ah leng hodoh dan gemuk   tetapi pandai memasak.

    A. cantik...nipis         B. cantik...kurus         C.jelita...tebal         D. jelita... rendah

4. Bilik itu gelap kerana tiada tingkap dan tidak dipasang lampu.

    A. gelita         B. malap         C. redup         D. terang

5. Walaupun dia sakit ,dia tetap pergi ke sekolah kerana ada peperiksaan.

    A. uzur           B. sihat            C.. lemah             D. berani    

6. Kawan-kawan Sook kuen mengucapkan.....................kepadanya atas kerajaan cemelangnya.

    A.takziah         B.tahniah         C.minta diri         D.minta maaf

7.Selepas bangunan pagi, kami mengucapkan.....................kepada ibu bapa.

    A.selamat datang         B.selamat malam         C. selamat petang         D.selamat pagi

8. Murid-murid kelas 4A mengucapkan.......................kepada Cikgu Tan yang masuk ke kelas.

    A.selamat sejahtera      B.sila duduk                 C. terima kasih        D. selamat kasih

9.Adik mengucap...................kepada ayah kerana membelikannya sebuah kereta mainan.

    A.minta ampun             B. minta diri         C. tahniah             D. terima kasih

10.Apabila tetamu melawat Encik Lim selaku pengarah syarikat itu, Encik lim berkata"..............."

    A.Minta izin         B. silalah keluar         C. silalah masuk         D.Terima kasih

11.Ahmad tidak dapat memakai baju itu kerana dia................. .

    A. gemuk seperti badak    B. pandai seperti kancil        C.bodoh seperti kerbau     D. takut seperti tikus

12. Adik tidak suka makan ubat yang............... .

    A.manis seperti madu    B. liat seperti getah    C. pahit seperti hempedu    D.masin seperti garam

13. Percakapannya yang ................itu telah menyakiti hati saya.

    A. garang seperti harimau    B. bisa seperti ular    C. lancar seperti air    D. sabar seperti nabi

14.Saya tidak dapat mengejar pencuri itu kerana dia berlari................... .

    A.bulat seperti bola     B.lembut seperti agar-agar    C. lambat seperti siput     D. pantas seperti kilat.

15.Rosnah tidak berani membantah abangnya yang................ .

    A.cerdik seperti kancil    B. jinak seperti arnab    C. diam seperti tunggul    D. jahat seperti hantu

16.segala________harus diselesaikan secara bertalak ansur.

    A. penyampaian    B. perselisihan    C.pengakuan    D.pembedahan

17.Kerajaan sentiasa berusaha untuk _________taraf hidup rakyat negara ini.

    A.menerangkan    B. meningkatkan    C. menurunkan    D. mengharapkan

18. Banyak ________diterima oleh guru besar sekolahitu tentang kelakuan anak-anak muridnya.

    A.pengaduan    B. mengadukan     C.mengadu    D. aduan

19.Syarahan yang meleret-leret itu_________para hadirin.

    A.melucukan         B.menggiatkan    C. menjemukan     D. menggalakkan   

20.Emak membubuh_________ garam supaya gulai itu menjadi masin sedikit.  

     A.secubit    B.sebuah     C.seikat    D.seutas

กก

FLYCOLM.gif (10330 bytes)

jpash.gif (3607 bytes)       bkash.gif (3120 bytes)

กก

กก