Make your own free website on Tripod.com

JAWAPAN LATIHAN TATABAHASA

1.Ketibaan Perdana Menteri Singapura disambut dengan lima_______tembikar meriam.

    A.bilah    B.batang     C.pucuk    D.das  

2.Mereka menyeberang anak sungai itu dengan menggunakan se_______rakit.

    A.batang    B.helai     C.buah    D.keping

3.Di atas dinding tersangkut se__________selendang.

    A.helai    B.keping     C.buah    D.batang

4.Tidak ada gunanya kau hendak berbincang dengannya kerana dia suka______.

    A.tunjuk diri    B.bertegang leher    C.naik angin    D.lupa daratan

5.Jalan raya itu sentiasa sahaja sibuk,sentiasa_______dengan manusia dan lalu lintas.

    A.bertali barut    B.tali nyawa     C.bertali arus    D.bertali-tali

6.Walaupun pasukan A itu tidak cekap, mereka telah menang kerana pengadilnya______.

    A.golok-bergadai    B.beri jalan    C.berat sebelah    D.memberi muka

7.Basikal itu diberikan ayah_______abang sempena hari jadinya.

    A.dengan    B.kepada     C.untuk    D.oleh

8.Kucing garang itu mencakar tangan Dollah_________berdarah.

    A.sampai    B.daripada     C.dengan    D.kepada

9.Selendang sutera itu dibeli________Medan ,Indonesia.

    A.daripada    B.pada     C.di    D.ke

10.Kanak-kanak itu bermain di tempat yang________betul.

    A.reda    B.tenang     C.teduh    D.tenat

11.Air di tasik itu sungguh___________. 

      A.suci    B.hening     C.sunyi    D.sepi

12.Pertunjukan itu menjadi_________ apabila lemalangan itu berlaku.

    A.kacau    B.riuh     C.hara    D.haru

13.__________lereng bukit di Lebuhraya Utara-Selatan hendaklah dicegah.

    A.Hakisan    B.Condongan     C.Tegahan    D.Luruhan

14.Oleh kerana hari terlalu gelap,kami pun berjalan________sahaja.

    A.ratap tangis    B.serta-merta     C.lintang-putang    D.meraba-raba

15.Semut hitam itu kelihatan __________di atas meja.

    A.merayap-rayap     B.terbang-terbangan    C.panjat-memenjat     D.susur-menyusur

    Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong yang bernombor dalam perenggan di bawah ini.

        Apabila banjir berlaku ,mangsa-mangsa banjir sibuk (16) barang-barang keperluan dan surat penting sementara (17)bantuan.Kadang-kadang ada juga orang yang mati lemas karana (18) air yang deras itu.Makanan dan ubat-ubatan sukar dibawa kerana jalan raya teleh (19)air.

    16.A.berkemas   B.mengemas    C.dikemaskan   D.kemaskan

    17.A.ditunggukan   B.menunggu   C.bertunggu   D.ditunggu

    18.A.berhanyut       B.menghanyutkan   C.berhanyutkan    D.dihanyutkan

    19.A.ditenggelami     B.menenggelami    C.tenggelam     D.bertenggelam

20.Ayah menyuruh Rama membeli ________mancis di kedai.

    A.sebakul    B.sekotak     C.sebatang    D.sebilah

กก

bar17.gif (2557 bytes)

bkash.gif (3120 bytes)