Make your own free website on Tripod.com

Latihan Tatabahasa 1

Set I

1. Hati Ani ___________menunggu keputusan peperiksaannya.Pertumbuhan padi di kawasan

A.mendebarkan    B.debarkan     C.berdebaran    D.berdebar

2. Kerian__________semata-mata kepada hujan.

A.menggantung    B.bergantung     C.menggantungkan    D.tergantung

3. Kami tidak__________sesiapa.

A.memusuhi    B.permusuhi     C.bermusuh    D.bermusuhan

4. Pakaian orang tua __________dan rambut panjang tidak berbela.

A.berlindungan    B.berkurung     C.berselekoh    D.berselekeh

5. Pingga yang sudah dibilas itu__________di tempat pinggan.

A.ditangkupkan    B.disangkutkan     C.dicucikan    D.diguling

6. Ayah membeli empat___________dawai untuk memagari kebun-kebun sayur.

A.gelung    B.keping    C.rawan     D.kerat

7. Setiap hari bapa membeli tiga____________akhbar.

A.karangan    B.buku    C.buah     D.naskhah

8. Ahmad membeli dua__________tebu kepada adiknya.

A.potong    B.ruas    C.pucuk     D.batang

9. Mesyuarat itu mula menjadi hangat bila___________di antara Ali dan Ramu berlaku.

A.mulut gatal    B.pembasuh mulut     C.perang mulut    D.jaga mulut

10. __________Puan Salmah yang berharga dua ribu ringgit itu telah dicuri semalam.

A.Barang emas    B.Buah tangan     C.Bunga wang    D.Wang pokok

11. Si Ali itu suka__________di hadapan tuannya dia baik dengan kita tetapi di belakang tuannya dia masam pula.

A.bertentang muka    B.memberi muka     C.bermasam muka    D.bermuka-muka

12. Mereka tidak dapat menentukan__________rancangan itu akan mendatangkan keuntungan.

A.setelah    B.supaya    C.sama ada     D.bila

13. Muthu memakai kelambu_________dia tidak digigit nyamuk.

A.supaya    B.kerana    C.oleh     D.sejak

14. Dia tidak kembali lagi__________dia berpindah dari sini.

A.hingga    B.apabila    C.sejak     D.sementara

15.Minah berasa__________apabila permohonannya ke universiti ditolak.

A.hempas    B.hampa    C.hempar     D.hambur

16. Panah itu mengenai sasarannya kerana pemanahitu___________.

A.gagah    B.mahir    C.lancar     D.perkasa

17.Walaupun dia sudah bersedih, dia masih__________menghadapi peperiksaan itu.

A.gentar    B.pakar    C.lemah     D.bodoh

18. Pada musim kemarau, daun-daun pokok getah akan__________.

A.gugur    B.jatuh    C.timpa     D.luruh

19. Encik Lim___________untuk membiayai pelajara anaknya di seberang laut.

A.bantu-membantu    B.berlumba-lumba     C.lintang-pukang    D.berhempas pulas

20. Pak Abu pndai membuat kerja___________barang-barang tembaga.

A.susun-menyusun    B.kira-mengira     C.ukir-mengukir    D.tembak-menembak

กก

                 btbkksl2.gif (4533 bytes)         jpksl.gif (4147 bytes)

กก