Make your own free website on Tripod.com

Latihan Tatabahasa Set E

Latihan 1

1.Sultan Pahang akan merasmikan bangunan baru itu. ............... akan berangkat pada pukul lapan pagi.

A.Beta                                                     C.Hamba

B.Baginda                                                D.Beliau

2.Cikgu Lim berkata kepada murid-muridnya,''............. ialah rakyat Malaysia. ''

A.Kami                                                   C.Kita

B.Hamba                                                D..Anda

3.Kam Wah berkata kepada pemuda itu,''...........hendak berjumpa dengan siapa ''

A.Puan                                                    C.Engkau

B.Encik                                                   D.Beliau

4.Mereka .............. pergi ke Desaru untuk bercuti.

A.berlima                                                C.kelima-lima

B.kelima                                                 D.lima-lima

5..............adalah kegemaran saya pada masa lapang.

A.Bacaan                                                C.Pembaca

B.Membaca                                            D.Membacakan

6.Tolong pinjamkan saya ............ itu.

A.berbaris                                               C.pembaris

C.membaris                                             D.barisan

7.Pasukan bola sepak Malaysia ........... oleh Soh Chin Aun.

A.mengetuai                                            C. diketuai 

B.ketuai                                                  D.pengetua

8.Murid sekolah itu ............ dengan adik saya.

A.umur                                                    C.berumur

B.seumur                                                 D.umurnya

9.Dia tidak bercakap walau ............ perkataan pun.

A.seurat                                                  C.sebidang

B.serawan                                                D.sepatah

10.Azlini menghadiahkan saya .......... bunga mawar.

A.serawan                                              C.sekuntum

B.sebidang                                             D.sepatah

11.Emak membeli .......... pisang dari pasar.

A.sebatang                                              C.seketul

B.sebuah                                                 D.sehelai

12.Dia membeli lembu itu dengan ......... batu.

A.sebiji                                                     C.seketul

B.sebuah                                                  D.sehelai

13.Mereka berdiri .......... di dalam dewan.

A.lambat                                                 C.tepat

B.tegak                                                   D.terus

14.Dia bercakap dengan............ supaya tidak didengar orang.

A.kuat                                                     C.perlahan

B.lambat                                                  D.deras

15.Tanah ...........itu akan digunakan untuk pembinaan surau.

A.tiggi                                                     C.lapang

B.bengkok                                              D.gugur

16.Walaupun soalan itu sungguh ...........tetapi dia tidak dapat menjawabnya.

A.murah                                                 C.muram

B.mudah                                                D/muda

17.Makanan yang terhidang itu sungguh........ .

A.indah                                                  C. molek

B.mewah                                                D.lazat

18.Kelapa............. sedap dan berkhasiat.

A.mula                                                   C.muda

B.mudah                                                D.murah

19.Mereka sedang ............ di tepi pantai.

A.berjalan-jalan                                     C.menimang-nimang

B.bertanya-tanya                                   D.berhati-hati

20.Kertas itu ........... sehingga bertaburan di atas lantai.

A.disusun-susunnya                               C.dibungkus-bungkusnya

C.diketuk-ketuknya                              D.dikoyak-koyaknya

21.Saya masuk ke bilik tidur............berbaring diatas katil.

A.sambil                                               C.lalu

B.tetapi                                                 D.atau                                                                                                     

22.Semua murid senyap ...........cikgu Hasnah datang.

A.sambil                                               C.tetapi

B.lalu                                                   D.apabila    

jpksx.gif (3240 bytes)            homeksx.gif (2262 bytes)