Make your own free website on Tripod.com

LATIHAN 1

Pilih kata kerja transitif yang sesuai.

1. Encik Wong ___________ perahunya yang bocor.
    A. memahat                    
    B. membina
    C. menampal
    D. menjahit

2. Anggota polis berjaya __________ sekumpulan pemuda yang sedang

    menagih dadah.
    A. memegang
    B. memandang
    C.melawan
    D. memberkas

3. Pekerja pelabuhan itu sedang ___________ seguni beras.
    A. menggalas
    B. memikul
    C. menjinjing
    D. menjunjung

4. Ibu __________ meja dengan sehelai kain.
    A. membasuh
    B. mengalas
    C. membuat
    D. membina

5. Budak nakal itu __________ sahaja apabila dimarahi ayahnya.
    A. membantu
    B. menangis
    C. menanti
    D. melawan

6. Kita mestilah saling ___________ antara satu sama lain.
    A. menghormati
    B. memuji
    C. menggubah
    D. menjerang

7. Pelancong-pelancong asing suka ____________ pemandangan tepi pantai

    yang indah.
    A. menikmati
    B. menjerang
    C. membantah
    D. menyiapkan

8. Kamal tidak terus pulang , tetapi ___________ ke rumah kawannya.
   A. melaut
   B. menyimpang
   C. memerah
   D. menguncup

9. Abang Zul sedang sibuk ___________ rumah barunya itu.
    A. mencuram
    B. mengatap
    C. menjerat
    D. mengiau

10. Tiap-tiap hari, orang tua itu masuk ke hutan untuk ____________ .
     A. mendamar
     B. menyudu
     C. menyemak
     D. memungut


jwp.gif (5252 bytes)