Make your own free website on Tripod.com

awlat2.gif (23708 bytes)
Isi tempat-tempat kosong dengan perkataan yang diberi.

        menampal     menegah       memunggah       menempah   
      menyudu    memungut     mengukur     menyemak     
      menguji          memarang

1. Peperiksaan itu diadakan untuk ___________ kebolehan murid-murid.

2. Abang saya__________ majalah Dewan Pelajar daripada Dewan Bahasa

    dan Pustaka.

3. Mereka sedang __________ sebuah peti ais dari lori.

4. Dia _________ poster itu pada papan kenyataan.

5. Puan Minah __________ anaknya betmain di tepi jalan raya.

6. Mereka sedang __________ keluasan tanah lapang itu.

7. Pihak sekolah __________ derma untuk membantu murid yang malang itu.

8. Cikgu Osman __________ buku kerja kami setiap hari.

9. Ibu sedang __________ nasi dari periuk nasi.

10. Ayah _________ besi itu sehingga licin.

jwp.gif (5252 bytes)