Make your own free website on Tripod.com

awlat4.gif (26528 bytes)

Isikan tempat-tempat kosong di bawah dengan kata-kata berimbuhan
men..... yang sesuai.

menyiapkan

membantah

melaut

merawat

mengalir

memuji menghargal membancuh

menggubah

menjerang

 
1. Janganlah kita ____________ kata orang tua.

2. Sungai di belakang rumahnya ____________ dengan deras.

3. Emak sedang __________ susu untuk adik.

4. Kakak __________ air di dapur.

5. Sawah padi di Negeri Kedah ___________ luas.

6. Kita perlu ___________ jasa orang lain terhadap kita.

7. Cikgu selalu __________ murid yang pandai dan rajin itu.

8. Doktor itu sedang ____________ pesakitnya.

9. Kegemaran kakak saya ialah ___________ bunga.

10. kita akan __________ projek itu dalam tempoh dua tahun.

jwp.gif (5252 bytes)