Make your own free website on Tripod.com

Penjodoh Bilangan

JAWAPAN LATIHAN 2

1. Mei Hwa membeli se______ pisang montel .

   A  sisir              C  timbun

   B  longgok       D  bungkus

2. Ali meletakkan se______ kunci di atas meja .

   A  jambak        C  timbun

   B  berkas          D   ketul

3. Swee Lan memakai se______ cincin yang cantik .

   A  utas               C   bentuk

   B  buah              D  laras

4. Abang saya melanggan dua ______ akhbar setiap hari .

   A  buah              C  helai

   B  naskhah        D  pasang

5. Hanya tinggal beberapa ______ rumah sahaja lagi untuk dijual di taman perumahan itu .

   A  deret             C  biji

   B  pintu              D  pangsa

6. Aishah pergi ke kedai untuk membeli se_____ garam .

   A  cebis               C  butir

   B  bungkus          D   ketul

7. Se_____ suami isteri telah tarlibat dalam kemalangan itu .

   A  orang               C   pasang

   B  kumpulan         D   kawan

8. Benarkan saya mengucap se _____ perkataan dahulu .

   A  orang                C   ekor

   B  kawan               D   patah

9. Tiga _____ pegawai pendidikan telah datang ke sekolah tadi .

   A  orang                 C   ekor

   B  kawan                D   gugus

10. Sebelum pergi ke sekolah , saya minum se_____ air limau .

   A  kalung                C   bungkus

   B  gelas                   D   keping   

 

homeypf.gif (3496 bytes)