Make your own free website on Tripod.com

lat3bap.gif (9667 bytes)

Isikan tempat kosong dalam ayat-ayat berikut dengan perkataan yang sesuai.


1. ___________________ itu sedang menari.
2. Hock Hua seorang murid yang ________________.
3. ________________ itu telah ditangkap.
4. Dia ialah seorang __________________ rojak.
5. Cikgu Fong seorang yang _________________.
6. Pak Mat seorang _______________ beca.
7. Kita perlulah memiliki sikap ___________________ dalam semua hal.
8. _________________ yang sering digunakan oleh ayah ketika memaku telah hilang.
9. ________________ motosikal itu terbunuh di tempat kejadian.
10. Keindahan alam semula jadi adalah daya ____________________ kepada pelancong untuk datang ke Malaysia.

pengayuh pendiam penukul penyayang penunggang
penarik pencuri penari penyabar penjual

jawapan.gif (3094 bytes)