Make your own free website on Tripod.com

lat5bap.gif (8020 bytes)

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong di bawah.
1. __________________ buku ini seorang pensyarah.
2. Dia membeli sebuah _________________ rambut dan sebuah pembakar roti dari kedai elektrik itu.
3. Murid itu _______________ . Dia selalu tidur di dalam bilik darjah.
4. Banyak ________________ yang menyaksikan pameran itu.
5. Ainun __________________ tetapi tidak sombong.
6. Emak menggunakan ___________________ untuk menapis santan.
7. Ayam-ayamnya diserang _________________ hawar.
8. __________________ itu mendapat cedera parah.
9. Kakak saya ___________________ orangnya.
10. Chee Ning seorang yang _____________________.

penidur

pendiam

pengarang

pengunjung

penapis

penyakit

pendiam

penakut

pemandu

pengering

 

.jawapan.gif (3094 bytes)