Make your own free website on Tripod.com

 

                         Latihan Simpulan Bahasa 1        3d_dog_face.gif (28699 bytes)

 

Isi tempat kosong dengan simpulan bahasa yang berikut.

  baik sangka             anak angkat             angkat kaki             alas perut

  bahasa dalam          bekas tangan           cabut nyawa

  durian runtuh            mencari jalan            beri muka

1. Pagi tadi Ah Meng ....................sebelum pergi Taiping.

2. ....................Pak Cik Ismail menjadi doktor gigi.

3. Apabila pegawai penguatkuasa datang ke tempat itu, semua penjaja yang tidak tidak berlesen ...................

4. Perkataan santap, gering dan beradu merupakan ........................

5. Orang tua selalu ..........................dengan semua orang.

6. Inilah manuskrip ..........................pengarang yang terkenal itu.

7. Ayahnya terlalu ...........................kepada anak lelakinya, akhirnya dia menjadi budak yang nakal.

8. Perompak itu hendak .......................mangsanya, tetapi hasratnya tidak berjaya bila polis sempat menembaknya.

9. Apabila dia disuruh membuat kerja yang berat, dia selalu ......................

10. Pada hujung tahun semua kaki tangan kerajaan mendapat .....................

 

back.gif (3428 bytes)

                                     RABBITHAT.gif (4061 bytes)jawapan.gif (4851 bytes)RABBITHAT.gif (4061 bytes)