Make your own free website on Tripod.com

Latihan simpulan Bahasa 2

Gantikan perkataan-perkataan yang berhuruf tebal dalam ayat-ayat di bawah dengan simpulan bahasa yang sesuai.

makan angkat,              lepas tangan,                keras hati,

kera sumbang,              kata putus,               jatuh hati,             isi hati,

ikut jejak,                     ibu angkat,                     hati batu.

1. Laki-laki yang kaya itu tidak menaruh belas kasihan terhadap orang miskin. (                     )

2. Abdullah baru datang ke kampung itu. Dia mengambil dan memelihara seorang wanita sebagai ibu sendiri. (                     )

3. Abang Kim Seng hendak mengikut contoh ayahnya. (                     )

4. Kawan saya melahirkan perasaan yang terkandung dalam hati. (                     )

5. Sebab apakah ibu saudara kamu itu berasa tersinggug? (                     )

6. Dalam mesyuarat itu mereka mencapai keputusan yang terakhir.(                     )

7. Jangan perdulikan budak itu dia memang seseorang yang tidak suka bergaul dengan orang lain. (                     )

8. Abang Ah Meng memang mempunyai kemahuan yang keras, (                     ) akhirnya dia berjaya menjadi jurutera.

9. Dalam pertengkaran itu, kami tidak campur tangan.(                     )

10. Kawan saya yang berpangkat itu seseorang yang suka dipuji. (                     )

กก

back.gif (3428 bytes)

jawapan.gif (4851 bytes)

กก